ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Компанията „Кидс енд Стъф Мърчандайз Лимитид“( Kids&Stuff Merchandise Ltd. ) със седалище на адрес: България, 10 улица Караджа, етаж 3, София 1000, носи отговорност за обработката на посочените в настоящата декларация лични данни.

За контакт: 

Адрес: България, 10 улица Караджа, етаж 3, София 1000

Ел. поща: info@kidsandstuff-merchandise.com

Уебсайт: www.plushtoysfactory.eu

Със служителя на „Кидс енд Стъф Мърчандайз Лимитид“, отговарящ за защитата на личните данни, можете да се свържете на следните адреси: info@kidsandstuff-merchandise.comили България, 10 улица Караджа, етаж 3, София 1000

Обработвани от нас лични данни:

„Кидс енд Стъф Мърчандайз Лимитид“ обработва вашите лични данни, защото вие сте ни ги предостави, както и във връзка с използваните от вас наши услуги. 

По-долу в текста е представен преглед на обработваните от нас лични данни:

*При сключване на договор за производство на меки играчки или детски стоки:

– Фирмени данни

– Име, презиме и фамилия

– Адрес

– Телефонен номер

– Адрес на електронна поща

*При подаване молба за изпращане на оферта и/или информация:

– Фирмени данни

– Име, презиме и фамилия

– Адрес

– Телефонен номер

– Адрес на електронна поща

– Уебсайт

*След абониране за нашия бюлетин:

– Име, презиме и фамилия

– Адрес на електронна поща

Обработвани от нас специални и/или чувствителни данни

Нашият уебсайт и/или нашата услуга не събират данни за посетители на възраст под 16 години, освен ако те не са получили съгласието на своите родители или настойници. Ние обаче няма как да проверим дали даден посетител на нашия сайт е навършил 16 години или не. Препоръчваме на родителите да следят активността на техните деца в интернет, за да не се допуска събиране на техни лични данни без родителско съгласие. Ако смятате, че без съгласие сме събрали личните данни на малолетно лице, моля свържете се с нас на адрес: info@kidsandstuff-merchandise.comи ние ще изтрием въпросните данни.

За какви цели обработваме вашите лични данни

„Кидс енд Стъф Мърчандайз Лимитид“ обработва вашите лични данни за следните цели:

  • Изпращане на нашия бюлетин;
  • Изпращане на информация (оферти, фактури, сведения);
  • Извършване на плащания;
  • Предоставяне на информация за промени в нашите услуги и продукти;
  • Подаване на изискващите се по закон подоходни и данъчни декларации.

Автоматизирано вземане на решения

„Кидс енд Стъф Мърчандайз Лимитид“ не взима решения по въпроси, които в резултат на автоматичната обработка на данни биха могли да имат (сериозно) отражение върху хората. Става въпрос за решения, които са получени от компютърни програми или системи без намеса, т.е. без участието на човек (например служител на „Кидс енд Стъф Мърчандайз Лимитид“).

За какъв период от време съхраняваме вашите лични данни

„Кидс енд Стъф Мърчандайз Лимитид“ съхранява вашите лични данни, за да постигне целите, за които тези данни са били събрани. Към посочените тук по-долу лични данни (категории) се прилагат следните периоди на съхранение:

*За срока на договора

– Фирмени данни

– Име, презиме и фамилия

– Адрес

– Телефонен номер

– Адрес на електронна поща

*След сключването на договора, данните се съхраняват толкова, колкото е необходимо. Така например, при подаване на нашите подоходни и данъчни декларации и други изискващи се по закон документи, съгласно българският Закон за счетоводството ние сме длъжни да съхраняваме следните данни в продължение на 7 години:

– Име, презиме и фамилия

– Фирмени данни

– Адрес

– Телефонен номер

– Адрес на електронна поща

– Уебсайт

*Докато сте абониран за нашия бюлетин:

– Име, презиме и фамилия

– Адрес на електронна поща

Ако поискате оферта, вашите данни ще бъдат съхранявани в “Quickbooks”. Допълнителна информация относно използваните от “Quickbooks” мерки за сигурност при защитата на вашите данни ще откриете на адрес: https://quickbooks.intuit.com/hk/privacy/

Когато се абонирате за нашия бюлетин, посочените във формуляра данни, както и вашия имейл адрес ще бъдат разкрити пред „Мейлчип“, които ще се отнасят към вашите данни като поверителни и няма да ги оповестяват пред трети лица. Декларацията за поверителност на „Мейлчип“ може да бъде свалена от следния адрес: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Ако се свържете с нас по друг начин, ние няма да съобщим вашия електронен адрес на трети лица.

Когато прекратите вашия абонамент за нашия бюлетин или ни изпратите електронно писмо за отписването ви като клиент, вашите лични данни ще бъдат изтрити от нашия архив.

Разкриване на лични данни пред трети лица

„Кидс енд Стъф Мърчандайз Лимитид“ разкрива лични данни пред трети лица единствено тогава, когато това се изисква от изпълнението на сключен между нас договор или при спазване на фирмените нормативни задължения. 

Бисквитки

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се прехвърлят на вашия компютър от уебсайтовете, които посещавате. Вашият браузър е инструктиран от уебсайта да съхранява тези „бисквитки“ на компютъра ви. Има два основни вида „бисквитки“. „Сесийните бисквитки“ са временни „бисквитки“, които биват изтрити при затварянето на вашия браузър, докато „постоянните бисквитки“ остават на компютъра ви дори и след като сте затворили браузъра. Наличието на думата „постоянни“ не означава, че тези „бисквитки“ ще бъдат там завинаги. Повечето от тях ще бъдат изтрити с течение на времето, но имайте предвид, че е възможно това да се окаже един доста продължителен процес. 

„Бисквитки“ могат да бъдат прехвърляни на вашия компютър както от „Кидс енд Стъф Мърчандайз Лимитид“, така и от трети страни (т. нар. „бисквитки на трети лица“). „Кидс енд Стъф Мърчандайз Лимитид“ използва „сесийни бисквитки“, за да проследява потребителски данни, които са нужни на „Гугъл Аналитикс“. „Кидс енд Стъф Мърчандайз Лимитид“ използва постоянните „бисквитки“ поради две причини: за да е сигурна, че все още сте вписан и за да не допуска прекалено честата поява на изскачащи прозорци на вашия екран. 

Втората причина е основание нашите рекламодатели също да съхраняват на вашия компютър „бисквитки“ на трети лица. Тези идващи от рекламодателите „бисквитки“ могат да бъдат съхранявани на вашия компютър и чрез вградени видеоклипове в YouTubeили публикации във Фейсбук. Не можем да ви гарантираме, че в съдържанието няма да се сблъскате с никакви „бисквитки“ на трети лица, като например линкове към снимки, качени от посетители в секцията за отговори на нашия уебсайт. 

Отказ от „бисквитки“

Вие ще продължите да имате пълен контрол върху вашия компютър и вашите лични данни. Можете винаги да откажете „бисквитките“ като промените настройките на вашия браузър. Повечето браузъри предлагат също така и опция за проверка на това кои точно „бисквитки“ са били качени на вашия компютър, като тези които не са желани могат да бъдат махнати. Начинът, по който трябва да продължите, зависи от използвания от вас уеб браузър, който използвате (InternetExplorer, GoogleChromeили MozillaFirefox). Ако искате да откажете или да премахнете „бисквитките“, моля направете справка с ръководството за потребителя на вашия уеб браузър, но имайте предвид, че ако откажете „бисквитките“ е възможно определени услуги вече да не бъдат достъпни. 

Достъп, коригиране и изтриване на данни

Имате право на достъп до вашите лични данни с цел тяхното коригиране или изтриване. Можете също така да оттеглите всяко едно дадено от вас разрешение за обработка на данни, както и да възразявате срещу въпросната обработка от страна на нашата фирма. Но преди всичко имате право на преносимост на данните, което означава, че можете да ни изпратите молба, искайки от нас да изпратим на вас или на посочена от вас организация всякакви ваши лични данни, съхранявани от нас на компютърен файл.  

За да упражните правото си на възражение и/или правото си на преносимост на данните или, ако имате някакви въпроси/питания относно обработката на вашите лични данни, моля изпратете конкретно запитване на следния адрес: info@kidsandstuff-merchandise.com.

За да сме сигурни, че искането за проверка или достъп е извършено от вас, ще ви помолим да добавите към искането копие от вашия документ за самоличност. За да защитим вашата неприкосновеност, моля във въпросното копие да потъмните вашата (паспортна) снимка, машинно четливата зона, ивицата с цифри в долната част на паспорта, както и номера на паспорта и номера на националния регистър. 

„Кидс енд Стъф Мърчандайз Лимитид“ ще отговори на вашата молба възможно най-скоро, но не по-късно от четири седмици. „Кидс енд Стъф Мърчандайз Лимитид“ също така би желала да ви информира за вашето право да подадете оплакване пред националния регулаторен орган, а именно Комисията за защита на личните данни, чийто електронен адрес е както следва: https://www.cpdp.bg/en/.

Как обезопасяваме вашите лични данни

„Кидс енд Стъф Мърчандайз Лимитид“ се отнася изключително сериозно към защитата на вашите лични данни и предприема необходимите мерки за предотвратяване на тяхната злоупотреба, загуба, неразрешен достъп и случайно оповестяване. Ако смятате, че вашите данни не са адекватно защитени или че с тях е било злоупотребено, тогава се свържете с нас на адрес: 

info@kidsandstuff-merchandise.com.